Aluminum 6dBd Gain VHF 135MHz-174MHz Base Station Antenna